อยุธยา หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อยุธยา หางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อยุธยา หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อยุธยา หางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อยุธยา Ø
หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 20 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094623

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 17000 ขึ้นไป หรือตามต

งานประจำ : 17000 ขึ้นไป หรือตามต พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1)รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น
2)ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม
3)ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข
4)ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามรายการที่ปัญหาทีตรวจพบ
5)ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด
6)แจกจ่ายเอกสาร ผลการตรวจติดตามผลงาน ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7)ควบคุมดูแล NCR และ Clear ตัวเลข Dimension ที่แก้ไขแล้ว่งคืน QA ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนด
8)ควบคุมดูแลการแก้ไขปํญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่างๆที่กำหนด
9)ควบค
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094623

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 17000 ขึ้นไป หรือตามต

งานประจำ : 17000 ขึ้นไป หรือตามต พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1)รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น
2)ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม
3)ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข
4)ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามรายการที่ปัญหาทีตรวจพบ
5)ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด
6)แจกจ่ายเอกสาร ผลการตรวจติดตามผลงาน ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7)ควบคุมดูแล NCR และ Clear ตัวเลข Dimension ที่แก้ไขแล้ว่งคืน QA ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนด
8)ควบคุมดูแลการแก้ไขปํญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่างๆที่กำหนด
9)ควบค
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094768

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำหรับผู้พิการ ด่วน (งานทั่วไป และงานสำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำหรับผู้พิการ ด่วน (งานทั่วไป และงานสำนักงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- งานเอกสารทั๋วไป
- งานสำนักงาน ที่ถนัด หรือ งานผลิต
- งานแม่บ้าน งานสวน หรืองานอื่นๆ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094768

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำหรับผู้พิการ ด่วน (งานทั่วไป และงานสำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำหรับผู้พิการ ด่วน (งานทั่วไป และงานสำนักงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- งานเอกสารทั๋วไป
- งานสำนักงาน ที่ถนัด หรือ งานผลิต
- งานแม่บ้าน งานสวน หรืองานอื่นๆ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094004

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจานพาร์ทาม(Part-tme)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจานพาร์ทาม(Part-tme)

งานประจำ : เงินเดือน ชม.ละ 43 บ.

งานประจำ : ชม.ละ 43 บ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
พนักงานร้านจาน ร้านเดอะซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.มีความอดทดต่อการทำงาน
2.ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย-จาน-ช้อน และเครื่องมือในการประกอบอาหาร ภาชนะต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน
3.ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094004

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจานพาร์ทาม(Part-tme)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างจานพาร์ทาม(Part-tme)

งานประจำ : เงินเดือน ชม.ละ 43 บ.

งานประจำ : ชม.ละ 43 บ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
พนักงานร้านจาน ร้านเดอะซัมเมอร์ เฮาส์ มีหน้าที่
1.มีความอดทดต่อการทำงาน
2.ดูแลรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้วย-จาน-ช้อน และเครื่องมือในการประกอบอาหาร ภาชนะต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน
3.ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093598

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าออกแบบ (Artwork)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าออกแบบ (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- ดูแลเอกสารงานต่างๆ
- ประสานงานกับบุคคลภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานสัปดาห์ล่ะ 6 วัน เวลาเข้างาน 09.00 - 18.00 น.(หยุดวันเสาร์ได้)

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093598

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าออกแบบ (Artwork)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าออกแบบ (Artwork)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- ดูแลเอกสารงานต่างๆ
- ประสานงานกับบุคคลภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานสัปดาห์ล่ะ 6 วัน เวลาเข้างาน 09.00 - 18.00 น.(หยุดวันเสาร์ได้)

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092156

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงแรม/คลับเฮาท์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงแรม/คลับเฮาท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านดรงแรม จำนวน 30 ห้อง ดูแลแม่บ้านและความสะอาดเรียบร้อยของคลับเฮาท์ สร้างการตลาดและสร้างยอดขายของห้องพัก ช่วยเหลือและจัดงานทางการสัมมนาและประสานงานกับฝ่ายห้องอาหาร
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092156

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงแรม/คลับเฮาท์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงแรม/คลับเฮาท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านดรงแรม จำนวน 30 ห้อง ดูแลแม่บ้านและความสะอาดเรียบร้อยของคลับเฮาท์ สร้างการตลาดและสร้างยอดขายของห้องพัก ช่วยเหลือและจัดงานทางการสัมมนาและประสานงานกับฝ่ายห้องอาหาร
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091596

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ประจำสาขาดอนเมือง

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ประจำสาขาดอนเมือง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- ดูแลเอกสารงานต่างๆ
- ประสานงานกับบุคคลภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091596

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ประจำสาขาดอนเมือง

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ประจำสาขาดอนเมือง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
- ดูแลเอกสารงานต่างๆ
- ประสานงานกับบุคคลภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091112

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1. ถอดแบบงานโครงสร้างเหล็ก
2. ประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก
3. ควบคุมูแล Stock Raw Material (เหล็กแผ่น)
4. ควบคุมงานออกแบบและงานแบบ (DWA)
5. ควบคุมงานโยธาภายในองค์กร
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในองงค์กร
7. ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091112

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1. ถอดแบบงานโครงสร้างเหล็ก
2. ประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก
3. ควบคุมูแล Stock Raw Material (เหล็กแผ่น)
4. ควบคุมงานออกแบบและงานแบบ (DWA)
5. ควบคุมงานโยธาภายในองค์กร
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในองงค์กร
7. ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการ
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090964

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย โฮมโปร สาขา ลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย โฮมโปร สาขา ลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
แนะนำสินค้า เปิด-ปิดการขาย ประสานงานขาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090964

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย โฮมโปร สาขา ลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย โฮมโปร สาขา ลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง
แนะนำสินค้า เปิด-ปิดการขาย ประสานงานขาย
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090843

ตำแหน่งงานว่างVideo Creator / Photograher

ตำแหน่งงานว่างVideo Creator / Photograher

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำไทร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• คิด Concept และ Idea ในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอได้ดี เพื่อลงสื่อต่างๆตาม Social Media (Website / Facebook / Instagram)
• มีความรู้ความชำนาญในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ อาหารและสินค้า เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน
• มีความรู้ความเข้าใจในการจัดแสง จัดไฟ และสามารถใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพได้ดี
• ควบคุมเวลา บริหารการถ่ายภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
• สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ในการถ่ายภาพให้เหมาะสมกับสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท
• มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีคว
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090843

ตำแหน่งงานว่างVideo Creator / Photograher

ตำแหน่งงานว่างVideo Creator / Photograher

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำไทร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• คิด Concept และ Idea ในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอได้ดี เพื่อลงสื่อต่างๆตาม Social Media (Website / Facebook / Instagram)
• มีความรู้ความชำนาญในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ อาหารและสินค้า เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน
• มีความรู้ความเข้าใจในการจัดแสง จัดไฟ และสามารถใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพได้ดี
• ควบคุมเวลา บริหารการถ่ายภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
• สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ในการถ่ายภาพให้เหมาะสมกับสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท
• มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีคว
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090844

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design Officer / เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design Officer / เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำไทร
Responsibilities : หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
• ออกแบบ, คิดงาน concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า
• ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตงานออกแบบ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัท
• บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น บริษัทโรงพิมพ์
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090844

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design Officer / เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design Officer / เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำไทร
Responsibilities : หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบผลิตภัณฑ์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
• ออกแบบ, คิดงาน concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า
• ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตงานออกแบบ,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัท
• บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น บริษัทโรงพิมพ์
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา
อยุธยา ฝึกงานอยุธยา งานชั่วคราวอยุธยา งานนอกเวลาอยุธยา งานประจำอยุธยา งานราชการอยุธยา งานต่างประเทศอยุธยา งานอื่นๆอยุธยา
หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา
อยุธยา ฝึกงานอยุธยา งานชั่วคราวอยุธยา งานนอกเวลาอยุธยา งานประจำอยุธยา งานราชการอยุธยา งานต่างประเทศอยุธยา งานอื่นๆอยุธยา